Традиционни ножове

Opinel CARBON промоция
Opinel INOX промоция
Opinel Gigantes N 13 INOX промоция

Opinel Collecting wooden case промоция
Opinel N 13 inox промоция
Opinel Tire - bouchon промоция

Opinel Colour red
Opinel Colour yellow
Opinel Colour blue

Opinel Colour green
Opinel N 7 inox
Opinel - Mon premier Opinel -

Opinel le 125e Anniversaire